Menopauza a asistovaná reprodukce

header-image
header-image

Menopauza je přirozenou fází života každé ženy. Obvykle nastává koncem 40. nebo začátkem 50. roku života a je oficiálně potvrzena, když uplyne 12 po sobě jdoucích měsíců a my nemenstruujeme, ale toto "pravidlo" neplatí v případech, kdy se vyskytne nějaký jiný zdravotní problém, nebo v případech těhotenství. Zatímco genetika hraje roli při určování věku, ve kterém menopauza nastává, vnější faktory, jako je kouření nebo podstoupení chemoterapie, mohou dále urychlit úbytek našich vaječníků, což vede k dřívějšímu nástupu menopauzy. 

Co je to perimenopauza?


Perimenopauza předchází menopauze a často nastupuje v polovině 40. roku života. Její trvání může být různé, od několika měsíců až po několik let, a během této fáze může být náš menstruační cyklus nepravidelný a můžeme se setkat s běžnými příznaky menopauzy, včetně návalů horka.

Při přechodu do menopauzy se odvíjejí hormonální změny, které se vyznačují především sníženou produkcí estrogenu a progesteronu v našich vaječnících. Právě tyto nižší hladiny vedou k poklesu počtu našich aktivních ovariálních folikulů, které hrají klíčovou roli při produkci a uvolňování vajíček během ovulace.

Jak lze otěhotnět i během menopauzy?


Dobrou zprávou je, že menopauza je sice nevyhnutelný přirozený proces v našem těle, ale moderní léčba neplodnosti nabízí způsoby, jak ji obejít, takže těhotenství je možné dosáhnout i během této fáze. Přirozené otěhotnění je technicky možné i během perimenopauzální fáze, ale hormonální výkyvy v tomto období by to mohly velmi ztížit, především proto, že ovulace není zaručena každý měsíc.

Vzhledem k tomu, že ve fázi menopauzy již nemáme ovulaci, je jedinou reálnou možností početí IVF s darovanými vajíčky. Je to proto, že s přibývajícím věkem klesá množství a také kvalita našich vajíček. Pokud se chceme pokusit o IVF s vlastními vajíčky, je nezbytné podstoupit preimplantační genetické testování (PGT), které zajistí, že embrya budou mít správný počet chromozomů.

UNICA byla skutečně první klinikou pro léčbu neplodnosti v České republice, která nabídla léčbu IVF s darovanými vajíčky, a to již v roce 2003. A nejen to, databáze dárkyň na našich klinikách je největší v naší zemi, což umožňuje dokonalou fenotypovou shodu mezi dárkyní vajíčka a budoucí maminkou. A než se stanou dárkyněmi vajíček, procházejí všechny kandidátky přísným výběrovým řízením, při kterém se ujišťujeme, že jsou nejen zdravé, ale že nejsou nositelkami žádných přenosných nebo geneticky podmíněných chorob.

Úspěšnost IVF s dárcovstvím vajíček je v UNICA mimořádně vysoká. Výběrem naší kliniky budete o krok blíže k vytvoření rodiny, o které jste vždy snili!

V UNICA máme více než 30 let zkušeností v našem oboru a vždy jsme se snažili nabízet komplexní poradenství, které našim pacientům pomůže učinit informované rozhodnutí. Pokud máte podezření, že se blížíte ke vstupu do menopauzy, ale přesto si přejete stát se maminkou, zveme vás, abyste se na nás neprodleně obrátila.

Náš tým zkušených odborníků provede řadu vyšetření, aby posoudil, zda se nacházíte v počátečním stadiu menopauzy, a vypracuje pro vaši situaci jedinečný léčebný plán.

Kontaktujte nás

Související články