Bez Vás
by to nešlo!

Děkujeme všem ženám, které pomáhají neplodným párům k vytouženému děťátku. Asi třetina žen, které nemohou otěhotnět, má vaječníky neschopné vyprodukovat kvalitní vajíčko nebo dokonce vaječníky nemá vůbec. Jsou léčeny metodami asistované reprodukce a otěhotní jen díky vajíčku darovanému jinou ženou.

header-image
header-image

Stanete se dárkyní?

Pro zachování vysoké kvality darovaných vajíček máme
na naše dárkyně tyto požadavky:

 • Perfektní

  zdravotní a psychický stav

 • Perfektní

  zdravotní a psychický stav

 • Perfektní

  zdravotní a psychický stav

 • Perfektní

  zdravotní a psychický stav

Více na darujtenadeji.cz

Účast v programu

V zemích Evropské unie, ve kterých je zákonem povolena léčba darovanými oocyty, platí pro darování zárodečných buněk princip anonymity. To garantuje, že se nikdy žádná příjemkyně nedozví, kdo je dárkyní a žádná dárkyně se nedozví, kdo je příjemkyní.

Dárkyni jsou ztráty času, cestovné
i další náklady kompenzovány

header-image

Navštivte nás v Praze
nebo Brně

header-image

Domluvte si nezávaznou konzultaci

eucalyptus-image
childrenToy-image