Nová studie na téma znečištěné ovzduší a plodnost

header-image
header-image

Jak studie probíhala?

Nejnovější studie se v Číně zúčastnilo celkem 18 000 párů. Její výsledky ukázaly, že páry, které byly vystaveny mírně vyšší úrovni znečištění ovzduší, trpěly častěji neplodností. Stejně tak znečištěné oblasti vykazují u obyvatel stále vyšší míru neplodnosti, mluvíme-li o problému s přirozeným početím trvajícím déle než jeden rok. Tyto výsledky vedly vědce k označení znečištění ovzduší jako jedné z pravděpodobných příčin dosud nevysvětlitelné rostoucí neplodnosti. I další studie v USA potvrzuje souvislost mezi znečištěním a neplodností. Dokládá, že ženy vystavené vyšší úrovni znečištění po dobu 3 měsíců před léčbou mají menší počet zralých vajíček.

Jak znečištění vzduchu zvyšuje neplodnost?

Ačkoli studie ukazují, že existuje souvislost mezi znečištěním ovzduší a neplodností, konkrétní důvod, proč tomu tak je, zatím není zcela jasný. Znečištění může obecně způsobit chronický zánět v lidském těle a potenciálně tak narušit funkce produkce spermií a vajíček. To může mít za výsledek nižší AMH u žen a zhoršenou kvalitu či abnormální tvar spermií u mužů. Zánět může také zvýšit riziko srážlivosti krve, ohrozit funkčnost dělohy nebo zapříčinit problémy s růstem a vývojem embrya v děloze.

Co můžete dělat vy?

Lidé se samozřejmě mohou rozhodnout žít mimo vysoce znečištěné oblasti nebo individuálně přispět ke snížení znečištění ovzduší sdílením automobilů a dalšími známými opatřeními. Z pracovních či jiných důvodu však není vždy možné se ze znečištěných měst odstěhovat. Vláda a úřady by proto měly podniknout kroky ke snížení celkového znečištění ovzduší, například posílením předpisů a omezení. Zatímco znečištění ovzduší ohrožuje plodnost žen a mužů, UNICA je tady, aby vám pomohla dosáhnout vašeho snu mít rodinu. Uděláme maximum pro to, abyste konečně mohli držet své vytoužené dítě v náručí.

Kontaktujte nás

Související články