IVF nezvyšuje riziko rakoviny vaječníků, potvrzuje nejnovější studie

header-image
header-image

Od počátku léčby IVF byla jednou z klíčových debat odborníků právě její souvislost se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. Dne 17. listopadu 2020 byla v Journal of the National Cancer Institute zveřejněna nová studie provedená v Nizozemsku. „Ujišťujeme vás, že ženám, které podstoupily ovariální stimulaci pro technologii asistované reprodukce, nehrozí zvýšené riziko maligního karcinomu vaječníků, a to ani z dlouhodobého hlediska,“ říká hlavní autorka Flora E. van Leeuwen, PhD, z Nizozemského institutu pro rakovinu. 

 

Kdo se studie zúčastnil a jaké byly výsledky? 

Do studie bylo zahrnuto více než 40 000 neplodných a částečně neplodných žen. Jedna skupina používala technologii asistované reprodukce (ART), zatímco druhá ne. Podle výsledků nebyl mezi oběma skupinami žádný rozdíl ve zvýšení rizika rakoviny vaječníků. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že riziko bylo nižší u žen, které měly úspěšnější IVF cykly. 

Co tyto výsledky znamenají? 

Odborníci interpretovali tato zjištění na základě všech dostupných údajů. Po pečlivé analýze navrhli, že výsledky studie nejsou v souladu s hypotézou, že léčba IVF způsobuje zvýšené riziko rakoviny vaječníků. V době, kdy se procento neplodných párů neustále zvyšuje, získává tato nová studie ještě větší význam. 

V UNICA víme, že podstoupit léčbu plodnosti může být náročné a stresující. Tím spíš jsme nadšeni z toho, že s vámi můžeme sdílet výsledky této studie. Uklidnit naše pacienty a pomoci jim na cestě za vytouženým dítětem, to je důležitý úkol, který s radostí plníme každý den. 

Tým UNICA

Kontaktujte nás

Související články