Má životní prostředí vliv na vaši plodnost?

header-image
header-image

Naše zdraví, zejména plodnost, je významně ovlivněno prostředím, ve kterém žijeme. Vystavení určitým faktorům životního prostředí může mít podle stále rozsáhlejšího výzkumu škodlivé důsledky pro naše reprodukční zdraví. V tomto článku se budeme zabývat vztahem mezi životním prostředím a plodností a přiblížíme vám, jak tyto faktory mohou ovlivnit vaši šanci na početí .

Faktory životního prostředí: co to je?

Faktory životního prostředí jsou vnější vlivy, které mohou ovlivňovat naše zdraví. Patří mezi ně například znečištění ovzduší a vody, vystavení chemickým látkám, a dokonce i stravovací a pohybové návyky. Geografická poloha, klimatické podmínky a také sociální a ekonomické prvky mohou mít vliv na prvky životního prostředí, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit naše zdraví.

Jak ovlivňují faktory životního prostředí plodnost?

Faktory, které zasahují do reprodukčního procesu, mohou mít přímý vliv na plodnost. Poškození reprodukčních orgánů a hormonální poruchy způsobené znečištěním a vystavením toxinů mohou snížit vaši šanci na otěhotnění. Například vystavení pesticidům a dalším chemikáliím může přerušit ovulaci a snížit plodnost ženy, zatímco vystavení olovu a dalším těžkým kovům může mít za následek abnormality spermií.

Faktory životního prostředí mohou plodnost ovlivňovat také nepřímo. A to tím, že zvyšují pravděpodobnost výskytu jiných zdravotních potíží, které mohou početí znesnadnit.

Jedním z hlavních faktorů vzbuzujících obavy jsou chemické látky narušující hormonální systém (EDC). Tyto látky jsou spojovány s problémy s imunitním systémem, mozkem, reprodukčním a vývojovým zdravím.

Mezi významné zástupce chemických látek narušujících hormonální systém (EDC) řadíme těchto pět:

  • BPA: Některé důkazy naznačují, že BPA využívána při výrobě plastů může kontaminovat potraviny nebo nápoje. Proto nepoužívejte produkty obsahující BPA, neohřívejte plast, konzumujte méně konzervovaných potravin nebo přejděte na skladování ve skle místo plastu, abyste snížili své vystavení BPA.
  • DDT: DDT bylo kdysi běžnou složkou pesticidů, ale v 70. letech 20. století bylo v USA zakázáno. Přesto je DDT v životním prostředí stále přítomno. Může mít za následek rostoucí počet spermií s dalšími chromozomy a tedy i pravděpodobnost potratu nebo porodních abnormalit.
  • Dioxiny: Tyto znečišťující látky jsou vedlejšími produkty výrobního procesu. Potraviny živočišného původu, jako jsou mléčné výrobky, maso a příležitostně ryby, vystavují lidi dioxinům, protože se ukládají v tukových tkáních zvířat.
  • Těžké kovy: Těžké kovy jsou látky, které se přirozeně vyskytují v zemi a obvykle nejsou nebezpečné. Nadměrná expozice některým těžkým kovům, jako je olovo, rtuť a kadmium, však může poškodit plodnost. Dlouhodobé vystavení těžkým kovům může být důsledkem častého zacházení s kovy nebo vystavení olovnatým nátěrům. Pokud je vaše vodovodní potrubí starší, zvažte možnost testování vody na přítomnost těžkých kovů.
  • Ftaláty: Ftaláty jsou látky přidávané do plastů, aby zvýšily jejich houževnatost a pružnost a zároveň snížily jejich tvrdost a tuhost. Najdete je v žaluziích z plastu, stavebních materiálech, sprchových závěsech a dokonce i v drátech sluchátek. Některé typy ftalátů lze najít také v kosmetice a vůních. Abyste snížili své vystavení ftalátům, kupujte předměty a zboží, které nejsou z PVC a jsou označeny jako "bez vůně" nebo "bez ftalátů".

Jak můžete omezit vystavení vlivům životního prostředí, které ovlivňují plodnost?

Můžete podniknout řadu kroků, díky kterým zmírníte expozici faktorům životního prostředí, které vaši plodnost mohou zhoršit, např.:

  • Dbejte na svou výživu: Výživná strava bohatá na ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky vám pomůže snížit riziko obezity, která je rizikovým faktorem neplodnosti.
  • Pravidelně cvičte: Pravidelné cvičení vám pomůže udržet si zdravou váhu a snížit riziko vzniku zdravotních problémů, které by mohly ovlivnit plodnost.
  • Snižte expozici škodlivinám a toxinům: Dávejte si pozor na vystavení se pesticidům, olovu a rtuti a dalším škodlivinám a toxinům. Vyhněte se používání pesticidů v domácnosti a na zahradě a používejte přírodní čisticí prostředky.
  • Přestaňte kouřit: Bylo prokázáno, že muži i ženy, kteří kouří, mají zhoršenou plodnost. Přestat kouřit může zvýšit vaše šance na otěhotnění.
  • Využijte testu na faktory životního prostředí: Pokud máte podezření, že jste byli vystaveni vlivu negativních faktorů životního prostředí, poraďte se se svým lékařem o možnosti testování. 

Skutečnost, že vlivy životního prostředí mohou významně ovlivnit plodnost, již prokázaly mnohé studie. Své šance na otěhotnění a zdravé dítě můžete zvýšit tím, že aktivně minimalizujete vystavení se chemickým a znečišťujícím látkám, budete dodržovat zdravý životní styl a necháte se otestovat v případě, že máte podezření, že jste byli vystaveni negativním vlivům životního prostředí.

Kontaktujte nás

Související články