Podpůrné
laboratorní metody

Cílem naší léčby je úspěšné těhotenství, které vede k narození zdravého miminka. Využíváme proto nejmodernější technologie a zvyšujeme tak šanci na početí. Na klinikách Unica vám nabízíme širokou škálu těchto podpůrných metod. Naši lékaři a embryologové vám na základě výsledku vyšetření poradí, jaká z uvedených metod je nejvhodnější právě pro vás.

header-image
header-image

Funkční výběr spermie (PICSI)

Při této technice využíváme faktu, že obal vajíčka obsahuje hyaluronan a hlavičky zralých spermií mají pro tuto látku vyvinutý receptor. Hyaluronan používáme jako takový magnet, který zralé spermie naláká. Díky této metodě jsme schopni vhodné spermie preselektovat a oplodnit jimi vajíčko. Narozdíl od metody ICSI, kdy vybíráme spermie podle tvaru a pohyblivosti, nám PICSI umožňuje vybrat spermii zralou. Tím napodobujeme výběr u přirozeného početí.

Pro koho je vhodná metoda PICSI?

• pacienti s hraničními hodnotami spermiogramu

• pacientky po několika neúspěšných cyklech

• páry s nízkou fertilizací nebo špatnou kvalitou embryí

Magneticky aktivované třídění buněk (MACS)

Tato neinvazivní metoda výběru spermií umožňuje selektovat živé spermie bez známek apoptózy. Při té dochází k postupnému umírání spermií. Ty mohou zprvu vypadat jako pohyblivé a pod mikroskopem je od zdravých spermií lze jen těžko odlišit. V pozdějším stádiu však apoptotické spermie nejsou schopné vajíčko oplodnit. Metoda MACS ale tyto spermie magneticky označí a díky magnetickému poli také zachytí. Zbývající spermie, které metodou projdou, pak vykazují vyšší pohyblivost, tvar i DNA fragmentaci.

Pro koho je vhodná metoda MACS?

• Muže ve vyšším věku vzhledem k pravděpodobnosti vzniku spermií s poškozenou DNA

MicroChip Fertile Plus® (Microufluidic sperm sorting chips)

Některé postupy asistované reprodukce vyžadují v přípravném procesu tzv. centrifugaci. Ta mechanicky odfiltruje nevyhovující spermie. Zároveň ale znamená vyšší zátěž, která často vede k poškození spermií. Metoda mikrofluidních čipů je šetrnější alternativou založenou na principu přirozeného výběru spermií. Čip obsahuje mikrobariéry, kterými spermie procházejí, a které napodobují přirozené prostředí vejcovodů ženy. Takto vytříděné spermie vykazují vyšší pohyblivost i lepší tvar, nižší fragmentaci DNA a hladiny reaktivních forem kyslíku, které je jinak nepříznivě ovlivňují. Lze je využít k oplození metodami ICSI, PICSI, IVF a také IUI.

Pro koho je vhodná metoda MicroChip Fertile Plus®?

• pro páry po opakovaných potratech

• pro páry po opakovaných embryotransferech a selhání zahnízdění embrya

• pro páry se špatnou kvalitou embryí v předchozích cyklech

Timelapse

Tato metoda nám pomáhá sledovat vývoj embrya po celou dobu jeho kultivace. Embrya umisťujeme do speciálního kultivačního boxu MIRI®Time-Lapse Incubator, kde mají ty nejlepší podmínky k vývoji. Zde je nepřetržitě snímáme mikroskopickou kamerou a jejich vývoj monitorujeme. Po celých 5 dní, kdy trvá prodloužená kultivace, dynamiku vývoje hodnotíme. Následně jsme schopni vybrat ta nejkvalitnější embrya, která mají největší šanci na těhotenství.

Asistovaný hatching za použití laseru

Každé vajíčko a posléze i embryo se nachází v ochranném obalu zvaném zona pellucida. Zde zůstává až do doby uhnízdění v děloze. Některá embrya však mají výrazně silný obal a ten jim úspěšné uhnízdění znemožňuje. Při technice asistovaného hatchingu vytvoříme laserovým paprskem otvor v ochranném obalu embrya. Tím usnadníme jeho kontakt s buňkami v děloze a podpoříme jeho uhnízdění a tedy i úspěšné těhotenství. Asistovaný hatching pomocí bezkontaktního laseru je k embryu výrazně šetrnější než hatching mechanický a nemůže jej tedy nijak poškodit.

EmbryoGlue®

Médium od společnosti Vitrolife, EmbryoGlue®, je speciální tkáňové lepidlo, které využíváme při transferu embrya do dělohy. Obsahuje vyšší koncentraci látky hyaluronan, která se běžně vyskytuje ve vejcovodech a děloze a vytváří prostředí se zvýšenou viskozitou. Embryo vložené do dělohy na speciálním médiu EmbryoGlue® se tak jednoduše řečeno přilepí na děložní stěnu a má větší šanci na uchycení. Klinické výsledky ukazují, že použitím média EmbryoGlue® vzrůstá četnost těhotenství pacientek o více jak 6 %. Kultivační médium EmbryoGlue® lze použít při embryotransferu všech vývojových stádií embryí, od dvoudenních až po blastocystu. Je vhodné pro čerstvá i zmrazená embrya.

Odsátí spermií z nadvarlat (MESA)

V případě, že se v ejakulátu muže nenachází žádné spermie, volíme metodu odsátí spermií z nadvarlat (MESA). Tento mikrochirurgický zákrok provádí lékař se specializací na urologii při plné anestezii pacienta. Vnějším řezem na šourku získá přístup k nadvarleti a pipetou spermie odsaje. Takto odebrané buňky lze použít k oplození metodou ICSI, kdy spermie vstřikujeme přímo do vajíčka.

Pro koho je vhodná metoda MESA?

• pro muže s porušením transportu spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí

• pro muže po vasektomii

Získání spermií z tkáně varlat (TESE)

Nenachází-li se spermie v ejakulátu ani nadvarlatech, využíváme metodu získání buněk z tkáně varlat (TESE). I tento mikrochirurgický zákrok provádí urolog v celkové narkóze. Vnějším řezem na šourku odebere drobné části tkáně varlete. Z těch jsou následně v laboratoři získány samotné spermie. Takto získané buňky lze následně použít k oplození metodou ICSI (injekce přímo do vajíčka) stejně tak jako u metody MESA.

Pro koho je vhodná metoda TESE?

• pro muže s porušením transportu spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí

• pro muže po vasektomii

ERA (Endometrial Receptivity Analysis)

Test receptivity endometria stanovuje, kdy je endometrium v optimálním stavu pro úspěšné uhnízdění embrya. Na jeho základě plánujeme transfer na dobu, kdy je šance na těhotenství nejvyšší.

Pro koho je vhodná metoda ERA?

• páry, které se opakovaně potýkají se selháním uhnízdění embrya

EndomTRIO (EMMA, ERA, ALICE)

Tento soubor tří vyšetření, EMMA, ERA a ALICE nám dává ucelený pohled na stav endometria. Díky těmto testům naši lékaři doporučují vhodný postup léčby a zvyšují tak šanci na zdravé těhotenství.

EMMA (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis)

Tento test analyzuje mikrobiologickou rovnováhu endometria. Vyhodnocuje přítomnost bakterií v děložní sliznici, včetně těch podporujících úspěšné otěhotnění.

ERA (Endometrial Receptivity Analysis)

Toto vyšetření stanovuje, kdy je endometrium v optimálním stavu pro úspěšné uhnízdění embrya. Na jeho základě plánujeme transfer na dobu, kdy je šance na těhotenství nejvyšší.

ALICE (Analysis of Infectious Chronic Endometritis)

Toto vyšetření je součástí testu EMMA a dokáže identifikovat chronické záněty děložní sliznice a patogenní bakterie, které jsou nejčastěji spojované s chronickou endometritidou. Právě ta může být jednou z příčin poruch uhnízdění embrya či opakovaných potratů.

header-image

Jsme tu pro vás

Nenašli jste na webu požadované informace? Naše koordinátorka odpoví na všechny Vaše otázky a domluví vše potřebné pro Vaši návštěvu kliniky.

Lucie-photo

Lucie

klinika Praha

+420 703 144 639

Lucie-photo

Lucie

klinika Brno

+420 734 756 115

Kontaktujte nás
eucalyptus-image
childrenToy-image

Související léčby