Přehled metod

Na Unice máte k dispozici všechny nejmodernější a účinné metody pro úspěšné otěhotnění.

Seznamte se s nimi již nyní a podrobně je proberete s lékařem u nás na klinice. Rádi Vám poradíme, co je pro Vás nejvhodnější.

Metody otěhotnění

Otěhotnění je možné třemi základními směry, které jsou voleny podle závažnosti faktorů, bránících otěhotnění přirozenou cestou. Náš lékař s Vámi probere Vaši konkrétní situaci a společně vyberete postup, kterým se problém vyřeší.

IUI

Intrauterinní
inseminace (IUI)

Intrauterinní inseminace spermií je nejstarší a nejjednodušší metodou léčby neplodnosti. Podmínkou pro tuto metodu jsou pouze zdravé spermie u muže, průchodné vejcovody a prokazatelná ovulace u ženy.

Více o metodě IUI

IVF

Oplodnění
in vitro (IVF)

Jedná se o vysoce specializované laboratorní mikromanipulační techniky, kdy se k získaným vajíčkům ve speciální misce a ve speciálním roztoku přidají spermie, které poté samy proniknou do jednotlivých vajíček.

Více o metodě IVF

ICSI

Injektace
spermií (ICSI)

Metoda ICSI patří mezi ty nejspolehlivější a nejmodernější. Při Injektaci spermie postupujeme tak, že vybereme kvalitní spermii a injektujeme ji přímo do cytoplazmy vajíčka.

Více o metodě ICSI

Možné kombinace metod oplodnění s podpůrnými metodami

Speciální techniky výběru spermií IUI IVF ICSI
PICSI      
MACS      
Metody pro sledování zdravého vývoje embrya
EmbryoScope      
PGT-A/PGT-M      
Metody pro nejúspěšnější přenos embrya do těla matky
LAZT      
EmbryoGlue®      
Metody získání spermií
MESA      
TESE      
Možnost kryokonzervace embryí pro pozdější využití      

Podpůrné metody

Speciální techniky výběru spermií

 • Funkční výběr spermie (PICSI)  

  Při této technice využíváme faktu, že obal vajíčka obsahuje kyselinu hyaluronovou a hlavičky zdravých spermií mají pro tuto látku vyvinutý receptor.
  Tuto látku využíváme jako “magnet na spermie”, kdy kyselinou hyaluronovou přitáhneme ty nejzdravější spermie, které pak budou vhodné pro početí. Tato technika výběru je speciálně vyvinuta pro pozdější injektaci spermie.

  Při použití metody ICSI vybíráme spermie na základě morfologie a pohyblivosti, PICSI navíc umožňuje vybrat k těmto kritériím ještě spermii s optimální genetickou výbavou. PICSI metoda je vhodná u pacientů, kteří mají hraniční hodnoty spermiogramu nebo u pacientek, které neotěhotněly v předchozích cyklech. Dále pak u párů, které měly nízkou fertilizaci či špatnou kvalitu embryí.

 • Magneticky aktivované třídění buněk (MACS)  

  Magneticky aktivované třídění buněk patří mezi pokrokové neinvazivní metody výběru spermií. MACS umožňuje funkční selekci živých spermií bez známek apoptózy.
  MACS využívá principu magnetického označení defektních spermií, které se následně vychytají pomocí magnetického pole. Magnetické nanočástice defektní spermie zachytí, naváží a odstraní ze vzorku.

  Metoda je tedy založena na selektivním vychytávání apoptotických buněk, tedy takových buněk, které jsou nepotřebné či poškozené, a které by organismus sám z těchto důvodů eliminoval takzvanou programovanou buněčnou smrtí (apoptózou). Běžně užívané techniky takovéto buňky zachytit bohužel nemusí. Metoda MACS je natolik citlivá, že zachytí též časně apoptotické spermie, tedy takové, které vypadají navenek zdravě – mají zatím nepoškozenou buněčnou krycí membránu, ale jejich obsah je nefunkční. Metoda MACS je specializována právě na eliminaci těchto buněk.

  Zbylé spermie mají v porovnání s původním vzorkem lepší hodnoty pohybu, morfologie a DNA fragmentace. Šance na oplození těmito spermiemi je vyšší.
  Doporučujeme využítí u skupin mužů, kteří mají: zvýšené poškození DNA spermií, geneticky dané vývojové vady vzniku spermií; dále u mužů vystavených působení volných radikálů, kouření, zvýšené teplotě varlat, chemickým látkám (např. některým léčivům, kouření cigaret), stresu; nebo u mužů ve vyšším věku a po opakovaně neúspěšných léčebných cyklech.

 • MicroChip Fertile Plus® (Micrufluidic sperm sorting chips) 

  Mikrofluidní čipy pro selekci spermií poskytují šetrnější alternativu k postupům asistované reprodukce, které vyžadují v přípravném procesu centrifugaci, která může vést k negativnímu zatížení spermií a jejich poškození. Metoda je založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry napodobující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy.

  Spermie vytříděné pomocí mikročipu vykazují lepší morfologii a pohyblivost, nižší fragmentaci DNA a také nižší hladiny reaktivních forem kyslíku, které také mohou spermie nepříznivě ovlivňovat. Spermie připravené pomocí mikročipu lze použít k oplození lidských vajíček všemi metodami, tedy k oplození metodou ICSI, PICSI, IVF nebo umělé inseminace. Při použití takto zpracovaných spermií tedy vzrůstá šance pro samotné oplození vajíčka, správný vývoj embrya a následně otěhotnění a narození zdravého dítěte.

  Všechny výše uvedené metody lze použít společně nebo je navzájem libovolně kombinovat. Každá z metod pracuje na jiném principu selekce „zdravé“ spermie a vede ke zvýšení úspěšnosti oplození, zdárného vývoje embrya, otěhotnění a narození zdravého dítěte.

  Kdy tyto metody doporučujeme?

  ● při opakovaně neúspěšné IUI

  ● pokud v předchozím cyklu byl nízký počet oplodněných vajíček za pomocí metody ICSI

  ● při opakovaných potratech

  ● po opakovaných embryotranferech bez následného zahnízdění embrya

  ● při špatné kvalitě embryí v předchozích IVF cyklech

  ● v dalších případech v závislosti na doporučení lékaře

Metody pro sledování zdravého vývoje embrya

 • EmbryoScope  

  Tato metoda nám pomáhá rozeznat skutečně zdravé embryo.

  Ve speciálním kultivačním boxu EmbryoScope jsou všechna embrya nepřetržitě snímána mikroskopickou kamerou a 24 hodin denně. Po celých 5 dnů prodloužené kultivace, hodnotíme dynamiku vývojových fází. Tím se již v prvním cyklu významně zvyšuje šance na otěhotnění.

  EmbryoScope zároveň vytváří co nejlepší podmínky a prostředí pro vývoj embryí, která jsou zde po celou dobu kultivace nepřetržitě sledována a není narušováno jejich prostředí. V neposlední řadě umožňuje selekce embryí v EmbryoScopu největší pravděpodobnost vzniku zdravého těhotenství i při přenosu jednoho embrya a tak omezuje vznik rizikovějšího mnohočetného těhotenství.

 • Genetická diagnostika (PGT-A / PGT-M)  

  PGT-A (preimplantační genetické testování aneuploidií) znamená odebrání několika buněk z embrya ve stádiu blastocysty, které jsou následně vyšetřovány. Odběr buněk provádíme velmi šetrně pomocí laseru. Díky laseru OCTAX NaviLaseTM je možné odebrat buňky a provést genetické vyšetření embryí pro všechny chromozomy a zvýšit tak úspěšnost IVF cyklu a výrazně snížit riziko možného potratu. Kombinace využití nejmodernějšího typu laseru a genetického vyšetření embryí pro všechny chromozomy je v současné době nejaktuálnějším a nejvíce efektivním trendem v IVF.

  Pro pacienty s genetickými vadami či nositele genů vrozených vad - tzv. monogenních onemocnění je PGT - M - preimplantační genetické testování monogenních onemocnění - často jedinou šancí jak porodit zdravé dítě. Díky laseru OCTAX NaviLaseTM je možné odebrat buňky z embryí a provést genetické vyšetření cíleně pro dané genetické onemocnění.

Metody pro nejúspěšnější přenos embrya do těla matky

 • Asistovaný hatching za použití nekontaktního laseru (LAZT)  

  Metoda Laser Assisted Zona Thinning (LAZT) je ztenčení obalu embrya, které napomáhá uhnízdění embrya v děloze.

  Lidské vajíčko je kryto obalem, který pokrývá i vyvíjející se embryo. To však musí před uhnízděním z obalu „vycestovat“. Tento proces je nazýván hatchováním – klubáním se. Podpora vycestování usnadní embryu kontakt s buňkami dělohy, ve kterých se má uhnízdit.

  K poškození embrya při asistovaném hatchingu za použití laseru nemůže dojít. Využití nekontaktního laseru nabízí oproti klasickému hatchování mnoho výhod a nezasahuje do ochranné vrstvy zóny a vnitřního prostředí embrya. Tato metoda je vhodná pro všechny páry, neboť se jedná o podpůrnou metodu, která usnadní přijetí a uhnízdění embrya, čímž zvyšuje pravděpodobnost úspěšného těhotenství.

 • EmbryoGlue® 

  Je speciální médium od společnosti Vitrolife, určené k přenosu embryí přímo do dělohy.

  Médium obsahuje všechny živiny a zdroje energie, potřebné pro optimální vývoj embryí. Ve vyšší koncentraci obsahuje také látku hyaluronan, která se běžně vyskytuje ve folikulární tekutině ve vejcovodech a v děloze, kde vytváří prostředí se zvýšenou viskozitou a díky vysokému obsahu hyaluronanu embryo zjednodušeně řečeno “přilepí” k děložní stěně.

  Klinické výsledky při použití kultivačního média EmbryoGlue, které obsahuje látku hyaluronan (zdroj: Vitrolife) ukazují, že při použití běžného transferového média otěhotnělo 48% pacientek. Pokud ženy dostaly EmbryoGlue®, četnost těhotenství vzrostla na 54,6%.

  Kultivační médium EmbryoGlue® je použitelné při embryotransferu všech vývojových stádií embryí, od dvoudenních až po blastocytu, a to jak čerstvých, tak zamražených.

Metody získání spermií

 • Odsátí spermií z nadvarlat (MESA)  

  Tato metoda je vhodná pro muže, v jejichž ejakulátu se nenachází žádné spermie.
  Spermie při metodě MESA získáme odsátím z nadvarlat a můžeme je dále pomocí Injektace vajíčka (ICSI) vpravit do vhodného oocytu. Metoda MESA je prováděna specialistou urologem při plné anestezii pacienta.

  Metoda MESA je tedy vhodná pro muže s extrémně nízkým počtem spermií v ejakulátu, s abnormální morfologií (tvarem) spermií či s vývojovými vadami spermií. Doporučuje se dále při nepřítomnosti spermií v ejakulátu muže a dokáže pomoci také v případě vasektomie.

 • Získání spermií z tkáně varlat (TESE)  

  Metoda získání spermií z tkáně varlat se provádí u mužů, v jejichž ejakulátu ani nadvarlatech nejsou přítomny spermie.
  Stejně jako MESA, i metoda TESE je prováděna v celkové narkóze specialistou urologem. Po úspěšném získání spermií přímo z tkáně varlat mohou být tyto spermie také použity pro oplodnění vajíčka metodou ICSI (Injektace vajíčka).

  Metoda TESE, obdobně jako metoda MESA, je tedy vhodná pro muže s extrémně nízkým počtem spermií v ejakulátu, s abnormální morfologií (vzhledem) spermií či s vývojovými vadami spermií. Doporučuje se dále při nepřítomnosti spermií v ejakulátu muže a dokáže pomoci také v případě vasektomie.

 

Jsme tu pro Vás

Nenašli jste na webu požadované informace? Naše koordinátorka odpoví na všechny Vaše otázky a domluví vše potřebné pro Vaši návštěvu kliniky.

Martina Koubkova
Martina
Klinika Praha
+420 703 144 639
Lucie Přibylová
Lucie
Klinika Brno
+420 734 756 115
Kontaktujte nás