Kdy je při IVF léčbě čas přejít na metodu s darovanými vajíčky?

header-image
header-image

Existuje věková hranice, po jejímž překročení by ženy měly začít volit dárcovství vajíček před IVF se svými vajíčky? Pokud ne, na čem závisí rozhodnutí o typu léčby? Možná jste si již tyto otázky položili. Věk tuto volbu jistě ovlivňuje. Není to však jediný faktor, který je třeba vzít v úvahu. 

Lékaři doporučují volit léčbu darovanými vajíčky vždy, pokud ženské tělo není schopno produkovat zralá a zdravá vajíčka. Na tento fakt mají vliv různé proměnné. Věk hraje v otázce plodnosti zásadní roli. Každá žena se rodí se svými vlastními oocyty a z této ovariální rezervy čerpá po celý svůj reprodukční život. To znamená, že její vajíčka stárnou spolu s ní a jejich kvalita se časem snižuje. Vajíčka obvykle dosáhnou optimální kvality mezi 20. a 30. rokem věku ženy. Ta zůstává dobrá do 35 let a přijatelná do 40 let. Po dovršení tohoto věku je již obvykle poměrně obtížné otěhotnět s vlastními vajíčky. Mluvíme zde však spíše o průměrných číslech než stanovených prahových hodnotách. Lékaři musí pečlivě analyzovat situaci každé ženy tak, aby pochopili, zda je IVF s jejími vlastními oocyty stále proveditelnou možností nebo ne. 

Dalšími faktory ovlivňujícími volbu může být předčasně nízká ovariální rezerva či další diagnóza jako endometrióza nebo operace. Ovariální rezerva není jen otázkou množství oocytů, ale také jejich kvality. Ačkoli je těžké ji odhadnout, obvykle se pohybuje spolu s věkem pacienta, i když opačným směrem, jak je vysvětleno výše. 

Lékaři proto doporučují darovaná vajíčka těm pacientkám, které mají omezenou ovariální rezervu, jejichž vaječníky již nereagují na stimulaci nebo které již prošly několika cykly IVF s nepříznivými výsledky. Bohužel ne vždy vede IVF s vlastními vajíčky k pozitivním výsledkům. V případě, že u pacientky opakovaně selhala implantace nebo došlo k opakovaným potratům se třemi a více pokusy IVF, je pravděpodobně čas zvážit alternativní řešení. 

My v Unica si uvědomujeme, že rozhodnout se pro darovaná vajíčka může být pro některé pacienty obtížnější a představuje pro ně větší stres. Avšak nalezení rovnováhy mezi duševním a fyzickým zdravím je zásadní pro úspěch jakékoli IVF léčby. Proto nabízíme párům možnost konzultace s psychologem. Zahraniční pacienti se mohou též rozhodnout pro konzultace ve své zemi, v blízkosti jejich domova. V rámci našeho holistického přístupu k léčbě neplodnosti jsme se rozhodli spolupracovat s odborníky v různých částech světa, abychom zajistili, že naši pacienti získají podporu, kterou chtějí a potřebují. 

Navzdory všem obecným pokynům je to právě konzultace s lékařem, která určí, má-li pacientka stále smysluplné šance na početí prostřednictvím IVF s vlastními vajíčky nebo zda-li je čas rozhodnout se pro vajíčka od dárkyně. Lékaři na klinikách Unica analyzují situaci každého pacienta individuálně, aby dosáhli správné diagnózy. Chcete se dozvědět víc o léčbě, která nejlépe vyhovuje vaší situaci? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Kontaktujte nás

Související články