Únor přináší povědomí o prevenci prenatálních infekcí

header-image
header-image

Mezinárodní měsíc prenatální prevence infekcí se koná každý únor, aby upozornil na nemoci, které může matka přenést na své dítě.
Prenatální infekce mohou mít mnoho podob. Jedná se o bakteriální nebo virová onemocnění, která se přenáší z matky na její dítě během těhotenství nebo porodu. Někdy jsou infekce neškodné, avšak v některých případech mohou mít bohužel zničující následky vedoucí až k úmrtí plodu či dítěte. Mohou zapříčinit např. předčasný porod, nízkou porodní váhu, slepotu, hluchotu, mentální postižení nebo dětskou mozkovou obrnu.
Jen v roce 2016 zemřelo v prvním měsíci života na prenatální infekce přibližně 2,6 milionu dětí. Dalších 700 000 kojenců ročně zemře na jiné infekce. I přesto, že se obzvlášť v západním světě daří výskyt prenatálních infekcí snižovat, stále se jedná o zásadní problém, kterému je třeba věnovat maximální pozornost.
Jakými způsoby můžeme prenatálním infekcím předejít? Na prvním místě v prevenci jejich přenosu stále stojí očkování:
a) Před otěhotněním
Ještě před začátkem těhotenství by se ženy měly ujistit, že absolvovaly všechna doporučená očkování, jejichž vakcíny se během těhotenství nedoporučuje aplikovat. Často se jedná o vakcíny podávané v dětství, jejichž ochrana trvá až do plodného věku, jako např. očkování proti dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, hepatitidě B nebo planým neštovicím.
b) v průběhu těhotenství
Během těhotenství se ženám bez ohledu na trimestr důrazně doporučuje nechat se očkovat proti chřipce, která zvyšuje riziko předčasného porodu. Zároveň lékaři radí absolvovat očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Na tato očkování jsou totiž novorozenci příliš malí a touto cestou získají protilátky již během těhotenství.
c) Po těhotenství
I po porodu zůstává očkování pro matku i novorozence nadále prospěšné. Vakcíny totiž chrání matku před nemocemi, kterým by v případě nákazy mohla vystavit i své dítě.
V boji proti prenatálním infekcím můžeme být úspěšní jedině tehdy, bude-li fungovat spolupráce lékařů napříč obory a budou-li pacientky správně informované o vhodnosti očkování v různých fázích těhotenství.
Neváhejte proto kontaktovat svého lékaře a informovat se o prenatální péči, imunizaci a správné výživě. Všechna tato preventivní opatření mohou zvýšit vaše šance na zdravé těhotenství i miminko.

Kontaktujte nás

Související články