Unica je bila domaćin simpozijuma Međunarodne alijanse za plodnost – International Fertility Alliance

header-image
header-image

Krajem oktobra 2022. godine na klinici Unica u Pragu održan je 3. simpozijum Unica-International Fertility Alliance.
Međunarodni stručnjaci iz različitih oblasti reproduktivne medicine imali su priliku da iznesu svoje stavove o potpomognutoj oplodnji i podele svoja iskustva sa svojim kolegama.
Tokom dana ovde su govorili specijalisti iz oblasti ginekologije, hirurgije, genetike i fetalne medicine. Budući da je Unica pionir u holističkom pristupu lečenju neplodnosti, predavanja predstavnika iz oblasti fizioterapije i psihologije nisu mogla izostati.
Stručni garant simpozijuma bio je šef praške klinike Unica, dr Tomaš Čepelak, koji je pozdravio učesnike zajedno sa šefom klinike Unica Brno, dr Tomaš Frgala.
Posle celog dana, koji je bio bukvalno prepun informacija, lekari su imali priliku da vide prostorije klinike Unica u Pragu, koja je jedna od najmodernijih klinika za reproduktivnu medicinu u celoj Evropi.
Ovim putem zahvaljujemo se svim govornicima na inspirativnim predavanjima i gostima na učešću i podršci. Radujemo se susretu sa vama na sledećem, već 4. simpozijumu koji klinika Unica organizuje u saradnji sa Međunarodnom alijansom za plodnost.

Kontaktirajte nas

Povezani članci