Stres i plodnost - istraživanja

header-image
header-image

Suočavanje sa neplodnošću može biti teško, posmatrano iz emocionalnog i psihičkog ugla. Možemo reći da neplodnost često izaziva stres. 

Ali, da li stres izaziva neplodnost? Ne postoje studije koje dokazuju direktnu vezu izmedju stresa i neplodnosti. Medjutim odredjene studije u Americi, vršene na grupi od oko 400 žena su pokazale da stres u toku plodnog perioda, može negde imati negativan uticaj na samu plodnost. Ovi rezultati su sumirani nakon što su uzeti u obzir životni vek žene, BMI indeks, konzumacija alkohola i frekvencija seksualnih odnosa. 

Šta predstavljaju ovi rezultati? 

Čini se da se stres javlja u vremenski ograničenim periodima. Ova studija pokazuje da su šanse za začeće veće u manje stresnim periodima. Sa druge strane, statistika kaže da savladavanje stresnih situacija uz pomoć profesionalaca ili tehnika na to usmerenih, bi moglo povećati šanse za začeće. 

Jedna od najnovijih američkih studija je analizirala odnos izmedju uticaja stresa na ženu i šanse za začeće. Mera stresa se izražavala brojevima na skali od 0-40, gde 0 označava izuzetak stresa. U istraživanju je učestvovalo više od 4700 žena, a svakoj od njih je numerički ocenjen nivo stresnog stanja. Naučnici su došli do zaključka da žene koje su na skali stresa imali ocenu višu od 25, imaju 13% manje šansi za začeće od žena koje su na skali dobile ocenu manju od 10. 

Tim Unica je svestan kakav uticaj stres može imati na vaš put ka trudnoći. Zbog toga smo se odlučili da lečimo neplodnost holističkim pristupom, koji nudi kombinaciju lekarske nege sa ostalim tehnikama usmerenim na očuvanje vašeg duševnog zdravlja.

Kontaktirajte nas

Povezani članci