Vakcinacija protiv covid-19? ASRM preporučuje da se lečenje IVF ne odlaže zbog vakcinacije

header-image
header-image

Vakcinacija protiv covid-19 je u punom jeku, ne samo u Češkoj. 

Američko društvo za reproduktivnu medicinu (ASRM) i Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) su stoga izdali najnovije preporuke za pacijente koji planiraju vantelesnu oplodnju.

ASRM i ESHRE preporučuju da pacijenti ne odlažu lečenje zbog vakcinacije. Prema njihovim stručnjacima, vakcina protiv covid-19 nije živi virus, pa stoga nema razloga za odlaganje pokušaja trudnoće ili vantelesne oplodnje. Međutim, odluka uvek treba da donesena na osnovu potreba svakog pacijenta i konsultacija sa njegovim lekarom

Kontaktirajte nas

Povezani članci