Информације о обради личних података у вези са радом система камера

Информације о обради личних података у вези са радом система камера

У складу са Уредбом Европског парламента и Савета (ЕУ) 2016/679 о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и упутствима субјеката података (у даљем тексту „ГДПР уредба“), Обавештавамо Вас да је наше предузеће УНИЦА Прагуе с.р.о., са седиштем Оффице Парк Нове Бутовице - зграда Ц, Буцхарова 2657/12, 158 00 Праг 13, матични број: 052 87 031, уписано у привредни регистар који се води код Општинског суда у Праг, број датотеке Ц 261259, као администратор личних података (у даљем тексту „администратор“ или такође „ми“) обрађује ваше личне податке и о правима и обавезама у вези са њима.

Просторије уи око наше медицинске установе у згради Оффице Парк Нове Бутовице - зграда Ц на адреси Буцхарова 2657/12, 158 00 Праг 13, надгледа се системом камера са уређајем за снимање који непрекидно ради, који снима слику. .

Менаџер личних података
Администратор Ваших личних података је наша компанија УНИЦА Прагуе с.р.о., са седиштем у Оффице Парк Нове Бутовице - зграда Ц, Буцхарова 2657/12, 158 00 Праг 13, ИЧО: 052 87 031, уписана у пословни регистар који се води код Општинског суда. у Прагу, ознака датотеке Ц 261259.

У вези са обрадом личних података, можете нас контактирати преко нашег службеника за заштиту личних података, којег је именовала компанија ЛАВИА, с.р.о., са седиштем на адреси Брезинова 746/29, Жабоврески, 616 00 Брно, ИЧО: 023 22 021, преко контакт особа Мгр. Ивани Шилханкова, силханкова@лавиа.цз, +420 770 606 082, или преко следећих контакт података: ИВФ-Праха@уница.цз.

Сврха обраде личних података
Системом камера управљамо у сврху заштите живота и здравља људи у просторијама компаније и заштите имовине наше компаније као и имовине трећих лица у просторијама компаније. Сврха рада система камера је и заштита информационог система, који углавном садржи осетљиве личне податке клијената, пацијената и других субјеката.

Ваши лични подаци ће се обрађивати у друге сврхе осим оних које су наведене само ако је ова обрада компатибилна са горе наведеним сврхама (на пример, коришћење евиденције за одбрану правних захтева или пренос евиденције у истрагу прекршаја или злочина од стране јавности). власти).

Правни основ за обраду података о личности
Правни основ за обраду ваших личних података је у смислу члана 6. став 1. писма ф) ГДПР, у мери која је неопходна за заштиту легитимних интереса администратора и лица присутних у згради администратора. Легитимни интерес администратора је заштита опреме, објеката и вредности имовине компаније и података које компанија обрађује.

Обрада ваших података је овде дозвољена, ако заштита ваших интереса, основних права и слобода не превладава над легитимним интересом администратора. Администратор је предузео неопходне техничке и организационе мере да уравнотежи интересе администратора и субјеката података и да обезбеди заштиту приватности и личних података субјеката. Ове мере посебно обухватају: постављање система камера, аутоматско брисање снимака са камера након одређеног временског периода, одсуство функција аутоматског препознавања лица, транспарентно информисање субјеката о раду система камера, ограничење приступа снимцима са камере итд.

Категорије личних података
Лични подаци се обрађују у оквиру снимка камера, односно обрађује се видео снимак кретања људи у близини постављених камера. Систем камера се поставља у јавно доступним унутрашњим просторијама администратора, на спољној шкољки администраторске зграде, као и на улазима и улазима у зграде администратора. Систем камера не снима јавне комуникације. Системи камера нису инсталирани ни у једном приватном простору као што су свлачионице или тоалети.

Примаоци личних података и пренос личних података у треће земље
Администратор личних података ће ваше личне податке пренети другим субјектима (тзв. примаоцима личних података) само у случају догађаја за који се прикупљају лични подаци (нпр. оштећење имовине администратора или неовлашћени улазак у просторије администратора, итд.) . У ту сврху администратор преноси личне податке снимљене системом камера државним органима, посебно органима за спровођење закона или органима који се баве прекршајима. Ваше личне податке не преносимо у треће земље ван Европске уније.

Колико дуго чувамо ваше личне податке?
Снимак снимљен системом камере аутоматски се брише временском петљом, са максималним временом задржавања од 72 сата. У случају да дође до догађаја за који се прикупљају лични подаци (нпр. оштећење имовине администратора или неовлашћен улазак у просторије администратора и сл.), евиденција ће се чувати онолико дуго колико је потребно.

Која су ваша права приликом обраде личних података?
Ваша права на заштиту личних података регулисана су Поглављем ИИИ (члан 12 и даље) Европске опште уредбе о заштити података (ГДПР). Према овим одредбама, имате следећа права:

Право приступа личним подацима код администратора под условима наведеним у члану 15. ГДПР-а;

право на исправку личних података под условима наведеним у члану 16. ГДПР-а;
Право на брисање личних података („право на заборав“) под условима наведеним у члану 17. ГДПР-а;
Право на ограничавање обраде личних података под условима наведеним у члану 18 ГДПР;
Право на приговор на обраду личних података (конкретно на обраду која се спроводи у јавном интересу или на основу легитимног интереса контролора) под условима наведеним у члану 21 ГДПР;.
Право на подношење жалбе надзорном органу, док је надлежни надзорни орган за заштиту личних података у Чешкој Републици Канцеларија за заштиту личних података, са седиштем у Пплк. Сохора 27, 170 00 Праг 7, телефон +420 234 665 111, е-маил: поста@уооу.цз.

Како се могу остварити права појединца?
По свим питањима у вези са обрадом Ваших личних података, било да се ради о питању, остваривању права, подношењу жалбе или било чему другом, можете се обратити службенику за заштиту личних података, а то је компанија ЛАВИА, с.р.о., са седиштем Брезинова. 746/29, Жабоврески , 616 00 Брно, ИЧО: 023 22 021, преко контакт особе Мгр. Ивани Шилханкова, силханкова@лавиа.цз, +420 770 606 082, или на контакт податке наведене у заглављу овог документа.

Обрадићемо ваш захтев без непотребног одлагања, али у року од највише месец дана. У изузетним случајевима, посебно због сложености вашег захтева, имамо право да овај рок продужимо за још два месеца. Наравно, обавестићемо вас о таквом могућем продужењу и његовом оправдању.