Koronavirus: Lečenja plodnosti i trudnoća

header-image
header-image

COVID-19 se širi po svetu i pitanje da li utiče na negu plodnosti i trudnoću je legitimno za sve parove koji se suočavaju sa lečenjem i trudnoćom.


Na osnovu trenutnih preporuka naučnih društava (ASRM, ESHRE, Međunarodna alijansa plodnosti), među kojima je i klinika UNICA, dozvolite nam da citiramo sledeće izjave:

Rane studije NE pokazuju bilo kakav prenos COVID-19 sa zaraženih majki na njihov plod / dete.

COVID-19 NIJE povezan sa virusom ZIKA, za koji je dokazano da ima negativan uticaj na trudnoću i razvoj fetusa.

Kao mera opreza, pacijenti koji su podvrgnuti lečenju plodnosti, imaju mogućnost da odlože prenosa embriona kroz njegovu krioprezervaciju (smrzavanje) do stabilizacije situacije.

 

Klinika UNICA pažljivo prati svaki javni zdravstveni problem. Od izbijanja epidemije koronavirusa preduzete su sve preventivne mere na klinici i van nje, kako bi se osiguralo da nijedan zaposleni, dobavljač ili pacijent, koji pokazuju znakove zaraze, neće biti primljeni na klinici. Sprovedene su pojačane mjere higijene i dezinfekcije.

Klinika UNICA je otvorena i spremna da odgovori na dodatna pitanja, da vam pruži podršku i da se brine o vama. Neki postupci mogu biti odloženi na osnovu trenutnih preporuka. Međutim, lečenje plodnosti je putovanje, zahteva vreme, a ovo je možda period kada mnogi naši pacijenti imaju priliku da se usredsrede na sebe i da zatraže smernice.

UNICA nudi medicinske konsultacije preko videokonferencije, kako bi se prilagodili pacijentima koji su u karantinskom okruženju i koji trenutno ne mogu da putuju za konsultaciju na klinici.

U doba javnozdravstvene krize raste svijest o zdravstvenim pitanjima, uključujući zdravstvene probleme plodnosti. Kontaktirajte nas, tu smo da bismo odgovorili na vaša pitanja, savetovali vas i pomogli vam da ostvarite svoj san na najsigurniji mogući način.

 

Medicinski tim klinike UNICA

Kontaktirajte nas

Povezani članci