Unutarmaterična inseminacija

Unutarmaterična inseminacija spermatozoidima je najstarija i najjednostavnija metoda lečenja neplodnosti.

Unutarmaterična inseminacija spermatozoidima je najstarija i najjednostavnija metoda lečenja neplodnosti.

Uslov za ovu metodu lečenja su zdravi spermatozoidi kod muškarca, takozvana normospema. Kod žene su neophodni prohodni jajovodi i prisustvo ovulacije. Pretpostavlja se da će žena imati dobru reakciju na stimulaciju, tokom koje će biti dobijen dovoljan broj jajnih ćelija za oplodnju.

Nažalost tokom poslednjih godina je došlo do izrazitog pogoršanja kvaliteta spermatozoida kod muškaraca i sve je više žena sa nefunkcionalnim jajnicima, tako da je metoda IUI uspešna samo u manjem broju slučajeva. Unutarmaterična inseminacija se preporučuje pre svega parovima, kod kojih pokušaji prirodnog začeća nisu uspešni, ali nije otkriven nikakav konkretan razlog neplodnosti. Ostalim parovima se preporučuju metode sa većim procentom uspešnosti.

Kontaktirajte nas