Často kladené otázky

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Pokud zde svou odpověď nenaleznete, využijte, prosím, kontaktního formuláře. Děkujeme.

Obecné

 • Jaká jsou rizika léčby?

   

  Komplikací hormonální stimulace vaječníků může být tzv. „nepřiměřená a nadměrná reakce vaječníků“, zvaná hyperstimulační syndrom. Vaječníky reagují na využívané léky i po skončení užívání a po odběru vajíček. Jsou nadále zvětšené a žena pociťuje tlak v podbřišku a „plnost břicha“. V těchto případech pacientka přichází na kontroly a jsou jí podávány infuze, které vedou k úpravě stavu. Nadměrná reakce vaječníků na stimulaci ve většině případů samovolně ustoupí. Hyperstimulačním syndromem bývá dle literatury postiženo 1-2% pacientek. Hyperstimulační syndrom neohrožuje další plodnost ženy.

  Během doby, kterou se na klinice zabýváme léčbou neplodnosti, jsme naše postupy vyprecizovali do té míry, že od roku 2010 evidujeme pouze dva lehčí případy hyperstimulačního syndromu, od roku 2012 dokonce vůbec žádný. Díky této péči jsou pacientky ušetřeny nežádoucího diskomfortu, nedochází k rušení cyklů, což přispívá k pohodě našich pacientek a z toho plynoucí vysoké míry úspěšnosti.

 • Je hormonální stimulace vaječníků bezpečná?

   

  Stimulace vaječníků se v léčbě neplodnosti užívá přes 30 let. Po celou dobu se po celém světě snaží týmy lékařů ověřit, zda tato stimulace nezvyšuje výskyt nádorových onemocnění vaječníků. Výsledky jsou průběžně publikovány. Největší z dlouhodobých studií probíhala přes 20 let v Izraeli. Z veškerých dosavadních studií vyplývá, že hormonální stimulace vaječníků neohrožuje pacientky zvýšeným výskytem nádorových onemocnění.

  Stimulace vaječníků je považována za bezpečný medicínský postup, který neovlivňuje další zdravotní stav ani plodnost ženy.

 • Jaká je cena léčby?

   

  Náklady na léčbu se na klinice Unica odvíjí od několika faktorů. Jsou jimi především možnost úhrady ze zdravotního pojištění a zvolené nadstandardní metody. Pojišťovny nehradí nadstandardní metody, které výrazně zvyšují úspěšnost. Je na rozhodnutí pacienta, které metody a typ léčby zvolí.

  Cenu léčby si určuje každý pár sám a před začátkem léčby je důsledně o ceně léčby informován během indikační poradny s lékařem, který podle individuálních potřeb doporučí ty nejvhodnější metody léčby neplodnosti.

  Každá nadstandardní metoda pozitivně ovlivňuje některý z faktorů těhotnění a zvyšuje tak šanci na úspěch. Rizika jsou vždy stejná.

  Zákon č. 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů stanoví podmínky pro úhradu umělého oplodnění v § 15 odst. 3 takto:
  „Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život, ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let, ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.“

  Klinika Unica má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Kdykoli se na nás obrátíte a sdělíte nám více informací o sobě, velice rádi Vás budeme informovat o konkrétní ceně léčby u nás na klinice a na vyžádání zašleme ceník jednotlivých metod léčby.

 • Je možnost léčby omezena věkem?

   

  Podle zákona je v České republice možné, aby léčbu podstoupila žena do svých 49. narozenin. Průměrný věk pacientek léčených klinikou Unica je přes 40 let.

Darování

 • Jak dlouho se klinika Unica zabývá léčbou darovanými vajíčky?

   

  Léčba darovanými vajíčky byla na klinice Unica zahájena již v roce 2003, máme s ní tedy mnohaleté zkušenosti.

 • Je léčba darovanými vajíčky anonymí?

   

  Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách uvádí, že pro umělé oplodnění ženy lze použít zárodečné buňky darované anonymním dárcem – dárkyní.

  Klinika, která je oprávněná provádět metody a postupy asistované reprodukce, je povinna zajistit zachování vzájemné anonymity dárkyně a neplodného páru a anonymity dárkyně a dítěte narozeného pomocí asistované reprodukce. Klinika, která provedla posouzení zdravotní způsobilosti anonymní dárkyně je povinna údaje o zdravotním stavu dárkyně uchovat po dobu 30 let od provedeného umělého oplodnění a na základě písemné žádosti předat neplodnému páru nebo zletilé osobě narozené z asistované reprodukce informaci o zdravotním stavu dárkyně, při zachování principu anonymity.

  Darování je tedy v České republice ze zákona plně anonymní a zákon zároveň stanovuje kritéria pro potenciální dárkyně. Interní pravidla kliniky Unica pro výběr dárkyň jsou však výrazně přísnější než zákonem stanovené – naše dárkyně jsou ve věku 18-33 let a typicky vysokoškolsky vzdělané (více viz otázka „

 • Kdo může být příjemkyní darovaných oocytů?

   

  Nejčastějšími pacientkami jsou ženy, neprodukující kvalitní vajíčka, patří sem ženy, které:
  - Opakovaně absolvovaly léčbu metodami IVF a nebyla získána kvalitní vajíčka nebo vznikala nekvalitní embrya.
  - Zvláště ženy, které mají vyšší věk, mohou produkovat vajíčka nižší kvality, která nejsou schopná oplození, nebo jsou vzniklá embrya defektní, neschopná dokonalého vývoje.
  - Ženy, u kterých se nevyvinuly vaječníky, nebo jim byly oba vaječníky odstraněny při operacích.
  - Rovněž ženy postižené předčasným selháním reprodukční kapacity vaječníků (menopauza) a již nemenstruují.
  - Ženy, u nichž byla genetickým vyšetřením zjištěna vada chromozomů, která by mohla být přenesena na budoucí potomky.

  Podle zákona je v České republice možné, aby léčbu podstoupila žena do svých 49. narozenin.

 • Jak si vybrat dárkyni vajíček?

   
 • Kolik návštěv léčba OD na Unice vyžaduje?

   

  Léčba na klinice Unica zpravidla vyžaduje 2 návštěvy:
  - Návštěva partnera v den punkce vaječníků dárkyně, v tento den přijede partner na odebrání spermií, účast partnerky není nutná.
  - Návštěva partnerky na přenos embryí po jejich několikadenní kultivaci (zpravidla 5 dní), účast partnera není nutná.

  Pokud si pár přeje, je možné před zahájením léčby přijet na konzultaci, nebo může být tato konzultace provedena telefonicky/přes videokonferenci na dálku. Uskuteční-li se konzultace osobně, může si partner nechat zmrazit spermie - výhodou je, že poté není v den punkce vaječníků dárkyně nutné znovu cestovat k předání spermií. Důležité je, aby partnerka přijela k přenosu embrya.

  Typicky naši pacienti přijíždějí na léčbu jako pár a tráví společně týden v Brně, kdy se v den punkce dárkyně dostaví partner na odběr spermií a po 3-5 dnech přichází partnerka na přenos embrya. Úspěšnost léčby může být v té době podpořena přípravou endometria pacientky metodami zvyšujícími úspěšnost samotného transferu.

 • Jaká je čekací doba na darovaná vajíčka?

   

  Léčbu darovanými vajíčky lze na klinice začít bez čekání. Unica má díky své dlouholeté zkušenosti s léčbou darovanými vajíčky a pověsti pracoviště s nejlepší možnou péči o dárkyně (viz otázka kdo je dárkyně) ve své databázi registrováno dostatek mladých žen, ochotných ihned pomoci. Tyto dárkyně jsou pečlivě testovány a připraveny k přiřazení odpovídající potřebné příjemkyni.

 • Jaká je úspěšnost při léčbě darovanými vajíčky?

   

  Jedná se o embrya z darovaných vajíček mladých žen, takže úspěšnost otěhotnění je velmi vysoká. Na klinice Unica je kumulativní úspěšnost v prvním úplném cyklu léčby darováním vajíček 70% (1. transfer plus další KET transfery ze stejného oplodnění). Ze 3 úplných cyklů úspěšnost dosahuje 97%.

 • Jak probíhá léčba darovanými vajíčky?

   

  Stimulaci vaječníků dárkyně sladíme s přípravou budoucí maminky. Při zralosti vajíčka odebíráme a všechna dáme k dispozici ženě příjemkyni. V laboratoři jsou poté pomocí nejmodernějších nástrojů oplodněna spermiemi partnera a po několika dnech, již jako embryo, je přeneseme do dělohy ženy – budoucí maminky, která těhotenství donosí až do narození děťátka.

 • Hormony a bezpečnost procesu

   

  Již samotné slovo hormony vyvolává u mnoha žen obavy a strach, ať již z tloustnutí, z rakoviny, či z jiných nepředvídaných nepříznivých stavů. Proto je třeba zdůraznit, že negativní vliv na ženu mohou mít pouze estrogeny, které při stimulaci vaječníků nepoužíváme. Estrogeny přímo ovlivňují mléčnou žlázu v prsu a sliznici děložní, tedy menstruační cyklus. V těchto tkáních mohou za určitých okolností vyvolávat nádorové bujení. Ostatní hormony však ženu neohrožují. Při stimulaci vaječníků žena žádné estrogeny nedostává.

  V přirozeném menstruačním cyklu zraje ve vaječníku vajíčko v malém měchýřku, zvaném folikul, vlivem hypofyzárního hormonu FSH – Folikuly Stimulujícího Hormonu. Rostoucí folikul produkuje ženský hormon estradiol. Tento estrogen působí nárůst sliznice děložní. Když folikul dosáhne velikosti asi 25 mm, praskne a vajíčko se uvolní, probíhá ovulace, přičemž se produkce estradiolu zastavuje. Hladina estradiolu tedy klesá a u některých žen je tento pokles estrogenů provázen slabým zašpiněním. Z prasklého folikulu vzniká žluté tělísko a to produkuje progesteron, hormon druhé poloviny menstruačního cyklu.

 • Jak prakticky probíhá vlastní příprava příjemkyně darovaných vajíček?

   

  Příjemkyně je celkově připravována estrogeny a hlavní pozornost je zaměřena na její děložní sliznici. Žádnou stimulační léčbu příjemkyně nemá, dávky hormonů a medikace jsou individuální - snažíme se maximálně o podporu přirozených procesů v těle ženy. Příprava každé pacientky je individualizována dle jejích potřeb, tak aby vždy bylo dosaženo optimálně připraveného endometria pro přenos.

 • Kolik darovaných vajíček dostane příjemkyně?

   

  Příjemkyně dostane k dispozici všechna vajíčka, získaná od její dárkyně. Párujeme vždy jednu příjemkyni s jednou dárkyní. Obvykle to bývá 10 až 12 vajíček. Po oplození se embrya v laboratoři pěstují prodlouženou kultivací.

  Během pětidenní kultivace se vývoj většiny defektních embryí zastaví a tak se vyselektují embrya, která mají největší pravděpodobnost pro další úspěšný vývoj.

 • Jak probíhá oplození darovaných vajíček?

   

  Darovaná vajíčka se oplodní spermiemi partnera příjemkyně, který je předává ráno v den punkce vaječníků dárkyně. Pokud si partner nechá spermie již při plánování léčby zmrazit a uložit v kryobance, návštěva partnera není v den punkce dále nutná. K oplození vajíček se použijí jeho rozmrazené spermie a na kliniku je pak možno přijet až k přenosu embryí. Aby byla šance na otěhotnění co nejvyšší, jsou jednotlivá vajíčka vždy fertilizována vybranou optimální spermií, tedy metodou ICSI. Pokud to kvalita spermiogramu vyžaduje, lékař pacientovi pro zvýšení šance doporučí metodu PICSI nebo IMSI.

 • Kdy se po darování vajíček provádí embryotransfer?

   

  Embrya, která se vyvíjí až do 5. dne, se 5. den přenesou do dělohy. Přenášíme jedno, na přání pacientky maximálně dvě embrya.

 • Kdy mohu po embryotransferu domů? Je delší cesta bezpečná?

   

  Po embryotransferu se doporučuje běžný režim. Nebylo prokázáno, že klid na lůžku zvýší šance na úspěch léčby. Naše klinika doporučuje po 3 dny snížit fyzickou aktivitu (nesportovat, nemít pohlavní styk apod.).

 • Kolik embryí z darovaných vajíček se transferuje?

   

  Rozhodnutí o počtu přenášených embryí je vždy na léčeném páru. Standardně přenášíme 1 vybrané embryo, na přání páru to mohou být 2 embrya (s rizikem dvojčátek).

 • Lze embrya z darovaných vajíček zmrazit?

   

  Pokud je 5. den více vyvíjejících se embryí, mohou se nepřenesená embrya zmrazit tzv. vitrifikací a po jejich rozmrazení tak lze mít z jednoho léčebného cyklu další přenos a možnost dalšího těhotenství. Úspěšnost otěhotnění je při přenosu rozmrazených embryí nižší než při čerstvém cyklu (pohybuje se okolo 25-45%), neboť některé buňky jsou při zmrazení nenávratně zničeny vytvořením krystalků ledu.

Praktické

 • Mám další otázky, co mám dělat?

   

  K získání informací nás prosím kontaktujte vyplněním formuláře zde, nebo na náš e-mail ivf@unica.cz, popř. na telefonu (+420) 543 217 777

 • Kde Vás najdeme?

   

  Máme dvě kliniky ve dvou největších městech České republiky, v Brně a Praze. Můžete si tak vybrat vhodnou lokalitu pro svoji léčbu.

 • Jak se k Vám dostaneme?

   

  Praha

  Autem:
  Office Park Nové Butovice - budova C
  Bucharova 2657/12, Praha (viz mapa)

  Vlakem:
  Prahou projíždí mnoho mezinárodních vlaků vysoké kvality IC a EC, přímé spoje má Praha např. s Vídní, Gratzem, Berlínem, Hamburkem, Bratislavou, Budapeští a s dalšími evropskými městy.

  Letecky:
  Z mezinárodního letiště v Praze rádi zajistíme odvoz až před kliniku, či poradíme, jak se k nám dostat.


  Brno

  Autem:
  Barvičova 53, Brno (viz mapa)

  Vlakem:
  Brnem projíždí mnoho mezinárodních vlaků vysoké kvality IC a EC, přímé spoje má Brno např. s Vídní, Gratzem, Berlínem, Hamburkem, Bratislavou, Budapeští a s dalšími evropskými městy.

  Letecky:
  Z mezinárodního letiště ve Vídni, v Bratislavě nebo Brně rádi zajistíme odvoz až před kliniku, či poradíme, jak se k nám dostat.

Jsme tu pro Vás

Nenašli jste na webu požadované informace? Naše koordinátorka odpoví na všechny Vaše otázky a domluví vše potřebné pro Vaši návštěvu kliniky.

Martina Koubkova
Martina
Klinika Praha
+420 703 144 639
Lucie Přibylová
Lucie
Klinika Brno
+420 734 756 115
Kontaktujte nás