Očuvanje plodnosti

Osim lečenja neplodnosti, institut Unica razvija i metode očuvanja plodnosti i omogućava muškarcima i ženama da testiraju svoju trenutnu plodnost.

Socioekonomski trend u društvu naznačava, da ljudi svoju želju za detetom odlažu za zreliji period života. Biološki sat ipak ne možemo da zaustavimo i kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida vremenom opada. Moderna medicina, međutim, pruža mogućnost očuvanja plodnosti sve do zrele životne dobi. Najnovije tehnike zamrzavanja ćelija i tkiva su toliko senzitivne, da omogućavaju njihovo skladištenje u kriobanci i odmrzavanje radi postizanja trudnoće i nakon decenije.

Kriokonzervacija podrazumeva zamrzavanje i čuvanje ćelija u tečnom azotu pri temperaturi od -196 °C. Prilikom zamrzavanja se voda u ćelijama pretvara u kristale leda, koji mogu da oštete ćeliju. Pomoću najnovije tehnologije zamrzavanja CryoTop, korišćene u institutu Unica, ćelije mogu da se zamrznu toliko bezbedno, da nakon odmrzavanja čak 95 % ćelija bude u redu.

Najnovije studije pokazuju da dužina perioda čuvanja zamrznutih spermatozoida i jajnih ćelija ne utiče na njihovo stanje ni na kvalitet. Čak i nakon dugotrajnog skladištenja njihov visoki fertilitet ostaje očuvan. Dokaz za ovu tvrdnju mogu da budu objavljeni primeri iz kliničke prakse, kada su se iz ćelija i embriona, koji su bili čuvani u kriobanci više od 20 godina, rodila zdrava deca.

U današnje vreme se pokazalo, da se korišćenjem najnovijih metoda kriokonzervacije dostižu rezultati IVF lečenja uporedivi sa onima prillikom korišćenja svežih ćelija.

Kada treba razmišljati o kriokonzervaciji sopstvenih ćelija?

  • Bitan trenutak za ovu odluku je situacija, kada žena ili muškarac čekaju na početak lečenja nekog onkološkog oboljenja. Zračenje, isto kao i hemoterapija, negativno utiču na stvaranje i kvalitet reproduktivnih ćelija, a pri lečenju operativnim putem postoji mogućnost potpunog odstranjivanja reproduktivnih organa.
  • Socioekonomska situacija vodi ka odlaganju planiranja potomstva za kasniji period u životu, ali kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida ne ostaje isti. Zato se odluka o zamrzavanju sopstvenih ćelija može smatrati dobrom.
  • Kod žena i muškaraca je idealno, ukoliko se odluče do 30 godine života. Mogu naravno doći u bilo kojoj životnoj dobi, ali moraju računati sa tim, da neće zamrznuti ćelije najboljeg kvaliteta.
  • Nakon odmrzavanja, jajne ćelije se mogu oploditi spermatozoidima partnera. Slično je i sa spermatozoidima muškarca. Nakon odmrzavanja, sa kvalitetom koji se nije promenio, mogu se njima oploditi jajne ćelije partnerke i tako se može ispuniti želja za detetom i u kasnijim godinama.

Prilikom testiranja aktuelne plodnosti procenjujemo sledeće bitne faktore:

  • Kod žene: životna dob, telesna težina (BMI), pušenje, nivo antimilerijanskog hormona (AMH), nivo vitamina D, eventualno nivo DHEA, a pomoću ultrazvuka broj antralnih folikula (AFC).
  • Kod muškaraca: kompletan spermogram, kvalitet spermatozoida nakon 24 sata, eventualno nivo hormona.
  • Nakon procene rezultata se pacijentima saopštava prognoza i šanse za ostvarenje trudnoće, eventualno im se preporučuju odgovarajuće mere.

Tu smo za Vas

Niste uspeli da nađete sve potrebne informacije na web stranici? Naša koordinatorka će odgovoriti na sva Vaša pitanja i pripremiti sve što je potrebno za Vašu posetu klinici.

Kontaktirajte nas

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi Vam mogao ponuditi najbolju moguću uslugu. Pristupom na sajt prihvatate upotrebu kolačića u skladu sa našim. Politika kolačića