Očuvanje plodnosti

Osim lečenja neplodnosti, institut Unica razvija i metode očuvanja plodnosti i omogućava muškarcima i ženama da testiraju svoju trenutnu plodnost.

Socioekonomski trend u društvu naznačava, da ljudi svoju želju za detetom odlažu za zreliji period života. Biološki sat ipak ne možemo da zaustavimo i kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida vremenom opada. Moderna medicina, međutim, pruža mogućnost očuvanja plodnosti sve do zrele životne dobi. Najnovije tehnike zamrzavanja ćelija i tkiva su toliko senzitivne, da omogućavaju njihovo skladištenje u kriobanci i odmrzavanje radi postizanja trudnoće i nakon decenije.

Kriokonzervacija podrazumeva zamrzavanje i čuvanje ćelija u tečnom azotu pri temperaturi od -196 °C. Prilikom zamrzavanja se voda u ćelijama pretvara u kristale leda, koji mogu da oštete ćeliju. Pomoću najnovije tehnologije zamrzavanja CryoTop, korišćene u institutu Unica, ćelije mogu da se zamrznu toliko bezbedno, da nakon odmrzavanja čak 95 % ćelija bude u redu.

Najnovije studije pokazuju da dužina perioda čuvanja zamrznutih spermatozoida i jajnih ćelija ne utiče na njihovo stanje ni na kvalitet. Čak i nakon dugotrajnog skladištenja njihov visoki fertilitet ostaje očuvan. Dokaz za ovu tvrdnju mogu da budu objavljeni primeri iz kliničke prakse, kada su se iz ćelija i embriona, koji su bili čuvani u kriobanci više od 20 godina, rodila zdrava deca.

U današnje vreme se pokazalo, da se korišćenjem najnovijih metoda kriokonzervacije dostižu rezultati IVF lečenja uporedivi sa onima prillikom korišćenja svežih ćelija.

Kada treba razmišljati o kriokonzervaciji sopstvenih ćelija?

  • Bitan trenutak za ovu odluku je situacija, kada žena ili muškarac čekaju na početak lečenja nekog onkološkog oboljenja. Zračenje, isto kao i hemoterapija, negativno utiču na stvaranje i kvalitet reproduktivnih ćelija, a pri lečenju operativnim putem postoji mogućnost potpunog odstranjivanja reproduktivnih organa.
  • Socioekonomska situacija vodi ka odlaganju planiranja potomstva za kasniji period u životu, ali kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida ne ostaje isti. Zato se odluka o zamrzavanju sopstvenih ćelija može smatrati dobrom.
  • Kod žena i muškaraca je idealno, ukoliko se odluče do 30 godine života. Mogu naravno doći u bilo kojoj životnoj dobi, ali moraju računati sa tim, da neće zamrznuti ćelije najboljeg kvaliteta.
  • Nakon odmrzavanja, jajne ćelije se mogu oploditi spermatozoidima partnera. Slično je i sa spermatozoidima muškarca. Nakon odmrzavanja, sa kvalitetom koji se nije promenio, mogu se njima oploditi jajne ćelije partnerke i tako se može ispuniti želja za detetom i u kasnijim godinama.

Prilikom testiranja aktuelne plodnosti procenjujemo sledeće bitne faktore:

  • Kod žene: životna dob, telesna težina (BMI), pušenje, nivo antimilerijanskog hormona (AMH), nivo vitamina D, eventualno nivo DHEA, a pomoću ultrazvuka broj antralnih folikula (AFC).
  • Kod muškaraca: kompletan spermogram, kvalitet spermatozoida nakon 24 sata, eventualno nivo hormona.
  • Nakon procene rezultata se pacijentima saopštava prognoza i šanse za ostvarenje trudnoće, eventualno im se preporučuju odgovarajuće mere.
Kontaktirajte nas