Često postavljana pitanja

Pripremili smo za Vas odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Ukoliko ovde ne nađete željeni odgovor, molimo Vas da iskoristite kontaktni formular. Hvala.

Opšta

 • Kakvi su rizici lečenja?

   

  Takozvana „neprimerena i preterana reakcija jajnika“, tj. hiperstimulacioni sindrom, se može pojaviti kao komplikacija pri hormonskoj stimulaciji jajnika. Jajnici reaguju na korišćene lekove čak i po prestanku korišćenja nakon uzimanja jajnih ćelija. Oni i nadalje ostaju uvećani i žena oseća pritisak u donjem stomaku i „nadutost stomaka“. U ovakvim slučajevima pacijentkinja dolazi na kontrolu i prima infuziju, koja dovodi do poboljšanja stanja. Prekomerna reakcija jajnika na stimulaciju se u većini slučajeva spontano zaustavi. Hiperstimulacioni sindrom ne ugrožava opštu plodnost žene.

  Već dugi niz godina se u klinici posvećujemo lečenju neplodnosti i tokom ovog perioda smo do te mere usavršili naše procedure lečenja, da smo od 2010. godine evidentirali samo 2 lakša slučaja hiperstimulacionog sindroma, a od 2012. godine ni jedan. Zahvaljujući ovom tretmanu pacijentkinje su pošteđene neželjenih nelagodnosti, ne dolazi do prekidanja ciklusa, što doprinosi dobrobiti naših pacijentkinja, a samim tim i visokoj stopi uspeha.

 • Da li je hormonska stimulacija jajnika bezbedna?

   

  Stimulacija jajnika se u procesu lečenja neplodnosti koristi više od 30 godina. Sve to vreme timovi lekara po celom svetu se trude da utvrde, da li ovakva stimulacija povećava učestalost raka jajnika. Rezultati se kontinuirano objavljuju. Najveća dugoročna studija se odvijala preko 20 godina u Izraelu. Sve dosadašnje studije ukazuju na to da prilikom hormonske stimulacije jajnika pacijentkinjama ne preti opasnost od učestale pojave raka.

  Stimulacija jajnika se smatra za bezbednu medicinsku proceduru, koja ne utiče na opšte zdravstveno stanje niti na plodnost žene.

 • Koja je cena lečenja?

   

  Troškovi lečenja u klinici Unica zavise od odabranog tipa tretmana. Cenu lečenja određuje svaki par pojedinačno. O tipovima tretmana i njihovim cenama će Vas rado informisati naša IVF koordinatorka ili lekar. U slučaju da u Vašoj zemlji postoji mogućnost delimičnog pokrivanja troškova od strane zdravstvenog osiguranja, naše ekonomsko odeljenje će za Vas uz pomoć IVF koordinatorke pripremiti potrebne dokumente o lečenju u našoj klinici, koje ćete naknadno moći da upotrebite u Vašem osiguravajućem zavodu.

  Možete nam se obratiti bilo kada i saopštiti nam informacije o sebi, vrlo rado ćemo Vam poslati konkretne cene lečenja u našoj klinici.

 • Da li postoji starosna granica za lečenje?

   

  Prema zakonu Češke republike mogućnost lečenja imaju žene do svog 49. rođendana. Prosečna starost pacijentkinja koje se leče u klinici Unica je preko 40 godina.

Doniranje

 • Koliko dugo se klinika Unica bavi lečenjem pomoću doniranih jajnih ćelija?

   

  Klinika Unica se lečenjem pomoću doniranih jajnih ćelija bavi još od 2003. godine, dakle imamo dugogodišnje iskustvo sa ovom vrstom lečenja.

 • Da li je lečenje doniranim jajnim ćelijama anonimno?

   

  U zakonu č.373/2011 Sb., o specifičnim zdravstvenim uslugama, se navodi da se za potrebe vantelesne oplodnje žena mogu upotrebiti reproduktivne ćelije donirane od strane anonimnog donatora – donatorke.

  Klinika, koja je ovlašćena da sprovodi metode i procedure asistirane reprodukcije, ima obavezu da obezbedi očuvanje uzajamne anonimnosti donatorke i neplodnog para i anonimnost donatorke i deteta rođenog pomoću asistirane reprodukcije. Klinika, koja je sprovela procenu zdravstvene pogodnosti anonimne donatorke, ima obavezu da sačuva podatke o zdravstvenom stanju donatorke u periodu od 30 godina od datuma vršenja vantelesne oplodnje i da na osnovu pisanog zahteva neplodnom paru ili punoletnoj osobi rođenoj uz pomoć asistirane reprodukcije preda informacije o zdravstvenom stanju donatorke uz očuvanje principa anonimnosti.

  Doniranje je dakle u Češkoj republici prema zakonu potpuno anonimno i zakon ujedno određuje kriterijume za potencijalne donatorke. Interna pravila klinike Unica za izbor donatorki su ipak dosta stroža od onih koja su određena zakonom – naše donatorke su u životnoj dobi 18-33 godina i uglavnom su univerzitetski obrazovane (više informacija kod pitanja „Ko je donatorka jajnih ćelija u klinici Unica?“).

 • Ko može da bude primalac doniranih jajnih ćelija?

   

  Pacijentkinje su najčešće žene koje nemaju kvalitetne jajne ćelije, ovde takođe spadaju i žene koje:
  - Su nekoliko puta prošle kroz proces lečenja pomoću metoda IVF i ni tada nisu bile dobijene kvalitetne jajne ćelije ili nisu nastali kvalitetni embrioni.
  - Pogotovo žene u starijoj životnoj dobi mogu da stvaraju jajne ćelije lošijeg kvaliteta nesposobne za oplodnju, ili iz njih nastaju defektni embrioni nesposobni za pravilan razvoj.
  - Žene kojima se nisu razvili jajnici, ili su im oba jajnika odstranjena pri operaciji.
  - Ujedno i žene pogođene preveremnom menopauzom koje više nemaju menstrualni ciklus.
  - Žene kod kojih je pomoću genetskog ispitivanja utvrđen hromozomski defekt, koji bi mogao da bude prenesen na buduće potomke.

  Prema zakonu Češke republike mogućnost lečenja imaju žene do svog 49. rođendana.

 • Kako izabrati donatorku jajne ćelije?

   

  Klinika Unica raspolaže specijalnim donatorskim centrom za potrebe izbora donatorki. Konsultacije je moguće obaviti ovde ili na daljinu. U donatorskom centru u Pragu se sprovode ispitivanja i pruža se podrška donatorkama.

  Pri odabiru donorke vodi se računa o spoljašnim fizionomskim karakteristikama, kao što su boja očiju i kose i tip građe. Dalje se trudimo da pri izboru maksimalno poštujemo individualne zahteve naših pacijenata, kao što su talenti, karakter, obrazovanje itd.

  Na osnovu ovih zahteva biramo uglavnom 3 do 4 najpogodnije donatorke iz našeg registra i pacijenti nakon toga mogu da donesu odluku. Izbor donatorke je dakle uzajaman proces, zajednički trud pacijenata i klinike Unica.

  Doniranje jajnih ćelija je legalno u Češkoj republici, zakon omogućava isključivo anonimno doniranje. (više informacija kod pitanja „Da li je lečenje doniranim jajnim ćelijama aninimno?“)

  Prilikom izbora donatorke i samog planiranja lečenja i nakon toga tokom trajanja celog procesa svakom pacijentu posebno je uvek na raspolaganju koordinatorka koja komunicira sa Vama na jeziku koji izaberete.

 • Koliko poseta klinici Unica zahteva lečenje doniranim jajnim ćelijama?

   

  Lečenje u klinici Unica uglavnom zahteva 2 posete:
  - Poseta partnera na dan punkcije jajnika donatorke, ovoga dana partner dolazi radi davanja uzorka sperme, učešće partnerke nije neophodno.
  - Poseta partnerke radi prenosa embriona nakon kultivacije u trajanju od nekoliko dana (uglavnom 5 dana), učešće partnera nije neophodno.

  Ukoliko par želi, već pre početka lečenja može da dođe na konsultaciju, ili ova konsultacija može da se sprovede putem telefona/pomoću videokonferencije na daljinu. Ukoliko se pacijenti odluče za konsultaciju u klinici, spermatozoidi partnera se mogu zamrznuti – pogodnost ovog postupka je ta, što nakon toga nije neophodno ponovo dolaziti u kliniku radi davanja uzorka sperme na dan punkcije jajnika donatorke. Važno je samo da partnerka dođe na transfer embriona.

  Naši pacijenti uglavnom dolaze na lečenje u paru i provode zajedno u Češku Republiku nedelju dana. Tokom te nedelje na dan punkcije jajnika donatorke partner dolazi radi davanja uzorka sperme a nakon 3-5 dana dolazi partnerka radi transfera embriona. Uspešnost lečenja tokom ovog perioda može da bude potpomognuta pripremanjem endometrijuma pacijentkinje metodama koje povećavaju uspešnost samog transfera.

 • Koliko dugo se čeka na donirane jajne ćelije?

   

  Lečenje doniranim jajnim ćelijama je moguće započeti bez čekanja. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u lečenju doniranim jajnim ćelijama i ugledu našeg centra, koji se brine o donatorkama na najvišem mogućem nivou (više informacija kod pitanja „Ko je donatorka?“), Unica u svojoj databazi ima dovoljan broj registrovanih mladih žena, voljnih da odmah pomognu. Ove donatorke se pažljivo testiraju i pripremaju kako bi bile dodeljene odgovarajućoj pacijentkinji primaocu.

 • Kolika je uspešnost prilikom lečenja doniranim jajnim ćelijama?

   

  Radi se o embrionima nastalim od doniranih jajnih ćelija mladih žena, tako da je uspešnost trudnoće već u prvom ciklusu veoma visoka. Ukupan uspeh u prvom kompletnom ciklusu lečenja pomoću doniranih jajnih ćelija u UNICI je 70% (uključujući prvi sveži transfer i dodatne transfere zamrznutih embriona sa te iste oplodnje) i 97% nakon 3 kompletnog ciklusa.

 • Kako se sprovodi lečenje doniranim jajnim ćelijama?

   

  Stimulaciju jajnika donatorke usklađujemo sa pripremom buduće majke. Zrele jajne ćelije se uzimaju i stavljaju na raspolaganje pacijentkinji primaocu. U laboratoriji se nakon toga pomoću najmodernijih aparata oplođuju spermatozoidima partnera i par dana kasnije, sada već kao embrion, se prenose u matericu žene – buduće majke, koja će izneti trudnoću sve do rođenja deteta.

 • Hormoni i bezbednost procesa

   

  Već sama reč hormoni izaziva kod mnogo žena bojazan i strah, na primer od gojenja, tumora, ili nekih drugih nepredvidivih neugodnih stanja. Zato treba naglasiti da negativan uticaj na ženu mogu da imaju isključivo estrogeni, koje prilikom stimulacije jajnika ne koristimo. Estrogeni direktno utiču na mlečne žlezde u grudima i na sluzokožu materice, odnosno na menstrualni ciklus. U ovim tkivima mogu pod određenim uslovima da izazovu nastanak tumora. Ostali hormoni međutim nisu škodljivi za ženu. Prilikom stimulacije jajnika žena ne dobija nikakve estrogene.

  U prirodnom menstrualnom ciklusu jajna ćelija sazreva u jajniku u malom mehuru, koji nazivamo folikul, pod uticajem hormona hipofize FSH – hormona koji stimuliše folikule. Folikul koji raste luči ženski hormon estradiol. Ovaj tip estrogena izaziva rast sluzokože materice. Kada folikul dostigne veličinu oko 25 mm, pukne i jajna ćelija se oslobodi, nastaje ovulacija, pri čemu se lučenje estradiola zaustavlja. Nivo estradiola dakle opada i kod nekih žena je ovaj pad estrogena propraćen slabim krvarenjem. Od folikula koji je pukao nastaje žuto telo koje luči progesteron, hormon druge polovine menstrualnog ciklusa.

 • Kako izgleda priprema pacijentkinje primaoca doniranih jajnih ćelija u praksi?

   

  Pacijentkinja primalac se priprema pomoću estrogena i pažnja je usmerena prvenstveno na njenu sluzokožu materice. Pacijentkinja primalac nema nikakvu stimulaciju, doze hormona i lekova su individualne – maksimalno se trudimo da podržimo prirodne procese u telu žene. Priprema svake pacijentkinje je prilagođena njenim potrebama, kako bi se postigla optimalna priprema endometrijuma za transfer.

 • Koliko doniranih jajnih ćelija dobija pacijentkinja primalac?

   

  Pacijentkinji primaocu se stavljaju na raspolaganje sve jajne ćelije dobijene od njene donatorke. Uvek pripremamo jednu donatorku za jednu pacijentkinju primaoca. Uglavnom se dobija 10 do 12 jajnih ćelija. Nakon oplodnje se u laboratoriji sprovodi produžena kultivacija embriona.

  Nakon petodnevne kultivacije se većina defektnih embriona zaustavi u razvoju i na taj način se vrši selekcija embriona, koji imaju najveće šanse za dalji uspešan razvoj.

 • Kako se sprovodi oplodnja doniranih jajnih ćelija?

   

  Donirane jajne ćelije se oplođuju spermatozoidima partnera pacijentkinje primaoca, koji daje uzorak u jutarnjim časovima na dan punkcije jajnika donatorke. Ukoliko partner odluči da već u toku pripreme lečenja zamrzne spermu i uskladišti je u kriobanci, dolazak partnera na dan punkcije nije neophodan. Za oplodnju jajnih ćelija se koriste njegovi odmrznuti spermatozoidi i u kliniku može da dođe tek na prenos embriona. Kako bi šansa za ostvarenje trudnoće bila što veća, pojedinačne jajne ćelije se uvek oplođuju najboljim izabranim spermatozoidom, tj. pomoću metode ICSI. Ukoliko to kvalitet spermograma zahteva, lekar radi povećanja verovatnoće uspeha pacijentu preporučuje metode PICSI ili IMSI.

 • Kada se nakon donacije jajnih ćelija odvija transfer?

   

  Embrioni koji se razvijaju sve do 5. dana se tog dana prenose u matericu. Prenosimo jedan, po želji pacijentkinje maksimalno 2 embriona.

 • Kada mogu da putujem kući nakon transfera? Da li je duže putovanje bezbedno?

   

  Nakon embriotransfera se preporučuje normalan režim. Nije dokazano da ležanje povećava šanse za uspeh. Naša klinika preporučuje da se u periodu od 3 dana smanji fizička aktivnost (izbegavanje sportskih aktivnosti, polnih odnosa itd.).

 • Koliko embriona nastalih od doniranih jajnih ćelija se prenosi?

   

  Odluku o broju prenesenih embriona donosi uvek par koji se leči. Standardno se prenosi 1 izabran embrion, po želji para mogu se preneti i 2 embriona (uz rizik blizanačke trudnoće).

 • Da li embrioni nastali od doniranih jajnih ćelija mogu da se zamrznu?

   

  Ukoliko se 5. dana kultivacije razvije više embriona, preostali embrioni koji se ne prenesu se mogu zamrznuti metodom tzv. vitrifikacije i nakon njihovog odmrzavanja se na taj način u jednom ciklusu lečenja može dobiti još jedan transfer i još jedna mogućnost trudnoće. Uspešnost trudnoće pri prenošenju odmrznutih embriona je niža u odnosu na svež ciklus (kreće se oko 25-45 %), jer se neke ćelije prilikom zamrzavanja nepovratno oštete usled stvaranja kristala leda.

Praktična

 • Imam dodatno pitanje, šta treba da uradim?

   

  Molimo Vas da radi dobijanja informacija kontaktirate jednu od koordinatorki ispunjavanjem formulara ovde ili putem našeg e-maila ivf@unica.cz.

 • Gde se nalazite?

   

  Imamo dve klinike u dva najveća grada u Češkoj republici, Brnu i Pragu, što vam omogućava da izaberete odgovarajuću lokaciju za svoje lečenje.

 • Kako da stignemo do vas?

   

  Prag

  Autom:
  Office Park Nové Butovice - zgrada C
  Bucharova 2657/12, Prag (vidi mapu)

  Vozom:
  Kroz Prag prolazi veliki broj međunarodnih vozova visokog kvaliteta IC i EC, kao i direktni vozovi do Beča, Graca, Berlina, Hamburga, Bratislave, Budimpešte i drugim evropskim gradovima.

  Avionom:
  Rado ćemo Vam obezbediti prevoz od međunarodnog aerodroma u Prag do klinike, ili ćemo Vas posavetovati kako da najbrže stignete do nas.


  Brno

  Autom:
  Barvičova 53, Brno (vidi mapu)

  Vozom:
  Kroz Brno prolazi veliki broj međunarodnih vozova visokog kvaliteta IC i EC, kao i direktni vozovi do Beča, Graca, Berlina, Hamburga, Bratislave, Budimpešte i drugim evropskim gradovima.

  Avionom:
  Rado ćemo Vam obezbediti prevoz od međunarodnog aerodroma u Beču, Bratislavi ili Brnu do klinike, ili ćemo Vas posavetovati kako da najbrže stignete do nas.

Kontaktirajte nas