Oplodnja in vitro (IVF)

Oplodnja in vitro (IVF) je osnovna metoda vantelesne oplodnje, u kojoj prema nazivu dolazi do oplodnje jajnih ćelija spermatozoidima izvan tela žene.

Oplodnja in vitro (IVF) je osnovna metoda vantelesne oplodnje, u kojoj prema nazivu dolazi do oplodnje jajnih ćelija spermatozoidima izvan tela žene.

Radi se o visoko specijalizovanoj laboratoriskoj mikromanipulativnoj tehnici sa spermatozoidima, jajnim ćelijama, ili embrionima. Prilikom IVF se dobijene jajne ćelije u specijalnoj posudi i u specijalnom rastvoru mešaju sa spermatozoidima, koji nakon toga sami prodru u pojedinačne jajne ćelije.

Kod muškaraca sa normalnim stanjem spermatozoida se ovim putem oplodi 50 % dobijenih jajnih ćelija. Kvalitet spermatozoida, koji prilikom IVF prodre u jajnu ćeliju, je stvar slučajnosti. U jajnu ćeliju nažalost može prodreti i abnormalni spermatozoid, koje je doduše oplodi, ali se u petoj, sedmoj ili devetoj nedelji trudnoće razvoj ovog abnormalnog embriona zaustavi. Kao rešenje muškog faktora nudi se identifikacija kvalitetnog spermatozoida pomoću metoda ICSI, PICSI, ili IMSI.

Kontaktirajte nas